Årsmøtet i Fotballen avholdt 15. februar 2018

Thomas Bosshard ble takket av etter 8 år i fotballstyret. Takk for innsatsen!

Saker som ble behandlet av årsmøtet.

1) Årsberetning gjennomgått og godkjent.

2) Regnskap 2017 og Budsjett 2018, enstemming vedtatt.

3) Valg

  • Geir Levorsen, Sportslig leder, gjenvalgt for 2 nye år
  • Stig Antonsen, Styremedlem med ansvar for Skjærgårdscup, gjenvalgt for 2 nye år
  • Gunnar Bækkevold inn som Sekretær - valgt for 2 år

4) Etter dette består styret i HFIF Fotball av følgende personer:

  • Leder, TOMMY DAHL
  • Sportslig leder, GEIR LEVORSEN
  • Junior leder, BØRGE BREIVIK
  • Kasserer, HEGE B HILDONEN
  • Cupansvarlig, STIG ANTONSEN
  • Sekretær, GUNNAR BÆKKEVOLD
  • Sponsoransvarlig, BJØRN JENSEN

5) Ingen innkomne saker

Våre HOVEDSPONSORER;

Sosiale medier

Gi oss din GRASROT andel!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift